Vi skräddarsyr våra tjänster

efter Dina behov!

Varje företag har sitt unika behov av administrativa insatser!

Löner


Anställda är en värdefull resurs, men det kräver också en hel del administration. När Du väl anställt är du i trygga händer om du överlåter till oss att ta hand om lönearbetet och all rapportering som krävs av arbetsgivare.

Administration


Använd vår expertis för att skapa fungerande rutiner och få ordning på löpande kontorssysslor, så kan DU fokusera på det DU är bra på!

Löpande redovisning


Fokusera på det DU är bra på och låt oss sköta bokföringen och förse dig med ekonomiska rapporter regelbundet! Att kunna ta rätt beslut i driften av ditt företag förutsätter rapporter som är baserade på en korrekt utförd bokföring. Och om den löpande bokföringen är rätt gjord går arbetet med bokslut och deklaration smidigt och behöver inte bli en tung belastning på din ekonomi!

Bokslut, årsredovisning, deklaration


Ett proffessionellt bokslut inger förtroende hos både kunder och leverantörer. Vi, som "talar samma språk" som revisionsbyrån, blir länken mellan dig och revisorn och DU kan  fokusera på det DU är bra på! Vi ser också till att din rapportering till myndigheterna blir korrekt!